STAATSCOURANTBeoordeling aanmeldnotitie MER Hagelkruisbaan 8, Ospel, Nederweert

Bekendmaking voor Bestuur | GemeentenNatuur en milieu | Organisatie en beleid in Nederweert

Geplaatst op Lokaalnieuwsnederweert.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen nederweert
  2. STAATSCOURANTBeoordeling aanmeldnotitie MER Hagelkruisbaan 8, Ospel, Nederweert

Bestuur | GemeentenNatuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Volgens categorie 14 van onderdeel D van het Besluit m.e.r. 1994 geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht bij het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een inrichting bestemd voor het fokken, mesten of houden van dieren, als het gaat om 3.750 of meer plaatsen voor gespeende biggen. In onderdeel C van het Besluit m.e.r. is geen drempelwaarde opgenomen. Er moet dan worden nagegaan of er zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor een Milieu Effect Rapport nodig is. Volgens artikel 7.17 van de Wet milieubeheer hebben burgemeester en wethouders van Nederweert besloten dat voor onderstaande activiteit geen Milieu Effect Rapport nodig is, omdat er zich geen ‘bijzondere omstandigheden’ voordoen die om het opstellen van een Milieu Effect Rapport vragen: – Maatschap Schrieks-Martens, Zuidhoeveweg 3, 6031 NC Nederweert voor het voornemen tot het wijzigen van een varkenshouderij gelegen Hagelkruisbaan 8, 6035 PW Ospel. Het voornemen heeft betrekking op het realiseren van twee nieuwe stallen voor het houden van in totaal 19.712 gespeende biggen. U kunt het besluit tijdens openingsuren inzien van 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014 bij de Centrale Klantenbalie van de gemeente Nederweert, Raadhuisplein 1 in Nederweert. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is bovengenoemd besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij het besluit de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Unknown

 Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Nederweert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.