Ontwerpbesluit verzoek om vaststelling van hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder, Hoek 8 te Nederweert

Bekendmaking voor overig in Nederweert

Geplaatst op Lokaalnieuwsnederweert.nl op: 02-02-2024

  1. Bekendmakingen Nederweert
  2. Ontwerpbesluit verzoek om vaststelling van hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder, Hoek 8 te Nederweert

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: Verzoek om vaststelling van hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder Locatie: Hoek 8 te Nederweert Datum ter inzage:2 februari 2024 Kenmerk: 2023-020820 U kunt deze stukken op afspraak inzien. Dit kan voor een periode van zes weken met ingang van de datum van terinzagelegging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Nederweert via info@nederweert.nl of telefoonnummer 0495-677111.Het besluit en bijbehorende stukken vindt u ook als bijlage bij deze publicatie. Zienswijze Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke zienswijze indienen over dit voorgenomen besluit. De zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nederweert, Postbus 2728 6030 AA Nederweert. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het college van Burgemeester en Wethouders van Nederweert.

Unknown

 Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Nederweert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Nederweert

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.