Kennisgeving vergunning Natura 2000-gebieden Wet natuurbescherming, Lage Kuilen 11, 6031 PJ Nederweert, Z2023-00000931

Bekendmaking voor overig in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsnederweert.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen nederweert
  2. Kennisgeving vergunning Natura 2000-gebieden Wet natuurbescherming, Lage Kuilen 11, 6031 PJ Nederweert, Z2023-00000931

overig Lage Kuilen Nederweert Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Nederweert

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis een besluit te hebben genomen voor het wijzigen van een varkenshouderij. Locatie: Lage Kuilen 11, 6031 PJ Nederweert Zaaknummer: Z2023-00000931 Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Inzage Het definitief besluit en de bijbehorende stukken liggen, na de dag waarop elektronisch van het besluit is kennisgegeven, gedurende zes weken ter inzage in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken, tel. +31 (0)43 389 99 99. Het besluit kunt u op deze pagina aan de linkerzijde inzien. Beroep Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht; Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Externe link:www.rechtspraak.nl. Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99.

Unknown

 Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Nederweert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Nederweert

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.