Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Hulsenweg Nederweert, Z2023-00000350

Bekendmaking voor overig in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsnederweert.nl op: 7-12-2023

  1. Bekendmakingen Nederweert
  2. Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Hulsenweg Nederweert, Z2023-00000350

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen voor Saneren van een bodemverontreiniging categorie tijdelijk uitplaatsen. Datum ontvangst: 20 september 2023 Locatie: Hulsenweg Nederweert, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie L, nummer 3162 Zaaknummer: Z2023-00000350 Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, vierde lid Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding. Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99

Unknown

 Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Nederweert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.