GEMEENTEBLADKennisgeving besluit Z2023-00000477, Bloemerstraat 17, 6031NV Nederweert

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Nederweert

Geplaatst op Lokaalnieuwsnederweert.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen nederweert
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving besluit Z2023-00000477, Bloemerstraat 17, 6031NV Nederweert

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: het ambtshalve wijzigen van een omgevingsvergunning milieuLocatie: Bloemerstraat 17, 6031NV NederweertDatum besluit: 17 januari 2024Kenmerk: Z2023-00000477Startdatum inzagetermijn: 26 januari 2024U kunt alle stukken op afspraak inzien. Het besluit en bijbehorende stukken vindt u meestal ook als bijlage bij deze publicatie, tenzij de bestanden te groot zijn om te kunnen publiceren. Voor het inzien van alle stukken of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Nederweert via info@nederweert.nl of telefoonnummer 0495-677111.U kunt deze stukken op afspraak inzien.Niet eens met het besluit?Bent u het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen schriftelijk beroep instellen. In het beroepschrift schrijft u tegen welke beslissing u beroep aantekent en waarom. Denkt u eraan dat u het beroepschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. Als het kan ook een kopie van de beslissing meesturen. Het beroepschrift stuurt u naar rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U heeft zes weken om het beroepschrift in te dienen. De uiterste datum is zes weken plus één dag na de datum waarop wij het besluit ter inzage hebben gelegd.U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Als u beroep instelt, treedt het besluit toch in werking. Als er spoedeisende redenen / belangen zijn die maken dat het besluit niet in werking mag treden, kunt u om een tijdelijke maatregel bij de rechter vragen. De rechter beoordeelt dan of er redenen zijn om het besluit (voorlopig) niet in werking te laten treden.Zo’n beoordeling van de rechter over het in werking treden van een besluit, heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ RoermondIn beroep gaan en een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.

Unknown

 Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Nederweert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.