GEMEENTEBLADBestemmingsplan Rendierenlaan Nederweert-Eind

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Nederweert

Geplaatst op Lokaalnieuwsnederweert.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Nederweert
  2. GEMEENTEBLADBestemmingsplan Rendierenlaan Nederweert-Eind

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Voor de locatie Rendierenlaan ongenummerd te Nederweert-Eind is een bestemmingsplan, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, vastgesteld (NL.IMRO.0946.BPRendierenlnong-VA01). Het plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nederweert’.Het bestemmingsplan regelt dat het agrarische perceel Rendierenlaan ongenummerd tevens mag worden gebruikt als overloopparkeerterrein tijdens evenementen bij het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof (maximaal 10 dagen per jaar). Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op een aanvulling van de landschappelijke inpassing. De stukken liggen ter inzage van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024. U kunt de stukken op afspraak inzien bij de centrale klantenbalie. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0946. BPRendierenlnong-VA01 Het indienen van schriftelijk beroep ten aanzien van het vastgestelde bestemmingsplan is mogelijk vanaf de dag na terinzagelegging tot en met 25 januari 2024 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, adres Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een niet-belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voor heeft gebracht tegen het ontwerp.U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Ruimte en Wonen.

Unknown

 Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Nederweert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.