GEMEENTEBLADBesluit op Aanmeldnotitie mer Eind 12, 6034SN Nederweert-Eind

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Nederweert

Geplaatst op Lokaalnieuwsnederweert.nl op: 29-12-2023

  1. Bekendmakingen Nederweert
  2. GEMEENTEBLADBesluit op Aanmeldnotitie mer Eind 12, 6034SN Nederweert-Eind

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: wijzigen van een pluimveehouderijLocatie: Eind 12, 6034SN Nederweert-EindDatum besluit: 18 december 2023Kenmerk: Z2023-00000306Besloten is dat geen MER rapport hoeft te worden opgesteld.U kunt alle stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Nederweert via info@nederweert.nl of telefoonnummer 0495-677111. Het besluit en de bijbehorende stukken vindt u ook als bijlage bij deze publicatie.Niet eens met het besluit?Dit besluit is een beslissing betreffende de procedure tot het voorbereiden van een besluit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e., juncto artikel 2.6 van de Wabo. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Dit is anders wanneer een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders van Nederweert. Bezwaren kunnen worden ingediend in het kader van de nog te volgen procedure voor een omgevingsvergunning.Het college van Burgemeester en Wethouders van Nederweert.

Unknown

 Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Nederweert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.