Besluit op aanmeldnotitie mer Lage Kuilen 11, 6031PJ Nederweert

Bekendmaking voor overig in Nederweert

Geplaatst op Lokaalnieuwsnederweert.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Nederweert
  2. Besluit op aanmeldnotitie mer Lage Kuilen 11, 6031PJ Nederweert

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: veranderen van een varkenshouderij Locatie: Lage Kuilen 11, 6031PJ Nederweert Datum besluit: 13 december 2023 Kenmerk: Z2023-00000337 Startdatum inzagetermijn: 22 december 2023 Besloten is dat geen mer-rapport hoeft te worden opgesteld. U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Nederweert via info@nederweert.nl of telefoonnummer 0495-677111. Het besluit en bijbehorende stukken vindt u ook als bijlage bij deze publicatie. Niet eens met dit besluit? Dit besluit is een beslissing betreffende de procedure tot het voorbereiden van een besluit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 2.6 van de Wabo. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep.Dit is anders wanneer een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders van Nederweert. Bezwaren kunnen worden ingediend in het kader van de nog te volgen procedure voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 2.6 van de Wabo. Het college van Burgemeester en Wethouders van Nederweert.

Unknown

 Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Nederweert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.